Om du vill att ditt team
ska växa på insidan...

Ledningsgupputveckling - Teamutveckling
Kommunikationsträning - Ledarskap

Superscript

Vårt erbjudande!

Ledningsgrupputveckling

Har vi balans mellan strategiska (långsiktiga) och operativa (kortsiktiga) frågor? Har vi samsyn om vad som är ledningsgruppens uppgift?
Har vi tydliga spelregler? Kan vi definiera var och ens roll eller roller i gruppen? Har alla i rätt fokus?
Har vi förmågan (och kompetensen/viljan) att, i första hand, fokusera på helheten före sin egen del av verksamheten

Om så är fallet behövs ingen ledningsgrupputveckling. Om inte: hör av er!

Teamutveckling

Grupper där medlemmarna känner varandra, känner tillit till varandra, har gemensamma mål och effektiva arbetssätt och rutiner presterar helt enkelt klart bättre än andra. Att utveckla teamet och arbetssituationen så att alla i teamet vågar ta risker, delar med sig av  idéer samt återkopplar, vågar ifrågasätta och fatta beslut utan att riskera att bli ”straffad” eller orättvist kritiserad

Vi tror att ovanstående är vad Teamutveckling handlar om!

Kommunikationsträning

Kommunikationsträning

Hur medveten är du om din kommunikation och hur du uppfattas av andra i samtal? Exempelvis, uppfattar andra att du lyssnar på dem, när du tycker att du gör det? Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta dig? Några vanliga önskningar som svar på frågan är tydlig, rättvis, lyhörd, respektfull, affärsmässig, lätt att prata med osv.

Skapa en god kommunikationsplattform
som bygger på en förståelse för kommunikationsprocessen.

Superscript

Våra Tränare

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Peter Larsson

Peter är ägare och grundare av IRU - Institutet för ResursUtveckling och arbetar i första hand med utbildning, träning och rådgivning med inriktning på Ledarskap, Personlig utveckling, Arbetsglädje & Motivation, Kommunikation, Teamutveckling och  Värdebaserat ledarskap 

Peter har utöver högskolestudier inom beteendevetenskap genomgått utbildning och certifiering inom området BrainBased Learning & Teaching hos Eric Jensen vid Turning Point for Teachers i San Diego och Arizona State University.
Han har arbetat som försäljningschef, marknadschef, Kommunikations- och informationschef vVD och VD 

Peter är certifierad testledare för Dunn & Prashnigs Working & Learningstyle Analysis, DiSC-analysen, Thomasprofilen, LPA-profiling™, OPQ™,  SST™ Succesful Selling to Type mfl.

Per Henningsohn

Per har arbetat som ekonomichef, säljchef, KAM, säljledare och säljare inom framförallt media,
kommunikation och distribution..

Per har utvecklat flera större utbildningsprogram inom telekom, informationstjänster samt träning och rådgivning till fastighets- och byggbranschen.

Pers styrka när det gäller utbildningsprogram är att hitta optimala och anpassade lösningar.

Idag arbetar Per med bl.a klienter som efterfrågar Vinnande Offerter, Säljutveckling, Säljcoaching och Förhandling. Allt för att skapa bättre kundförståelse och ökat affärsmannaskap. Per är idag en av pionjärerna i Sverige när det gäller att utnyttja kundernas köpprocesser som säljfönster samt hur arbeta med konsultativ försäljning ns besökare, till exempel om erfarenhet, utbildning eller passioner.

Kristoffer Bergendahl

Presentationsteknik/Retorik Föreläsningen Att tala till och tilltala andra är en underhållande och lättsam timme fylld av praktiska tips, kroppsspråk och presentationsteknik. Oerhört uppskattad av våra kunder som konsekvent ger den högsta betyg!

En inspirationsföreläsning när den är som bäst!

Bemötande/Första intryck Hur gör man egentligen ett gott första intryck? Och hur påverkas vi av vår 40.000-åriga hjärna när vi möter nya människor? Föreläsningen Intryck som ger avtryck tar avstamp i modern hjärnforskning, tar en omväg runt affärsminglandets ädla konst och avslutar med att manipulera publikens hjärnor.

Superscript

IRU Institutet för Resursutveckling
IRU Institute for Resource development

Välkommen! 

Du kan nå oss alla dagar i veckan genom nedanstående kontaktuppgifter. Svarar vi inte direkt så lämna ett meddelande så kontaktar vi dig bums!
Welcome!
You can reach us every day of the week through the contact details below. If we don't answer right away, leave a message and we'll get right back to you!

Hyltebjärsvägen 126, 233 92 Svedala SWEDEN
3 Rue Basse, 66220 St Paul de Fenouillet FRANCE 

+46709885789, +46702975171,  (+33468670730)

peter@iru.nu     iru@telia.com